فرشید ارجاعی


بازدید : 637 نفر


سطح : پیشرفته

شماره گواهینامه : 9567544

مدل بال : atv

لينك xc track :

رکورد :

شماره تماس :


ورزش چترپری در ایران، زیر مجموعه‌ای از ورزش‌های هوایی است. انجمن ورزش‌های هوایی ایران بعنوان متولی این ورزش در کشور زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی فعالیت می‌کند.