نوع پرواز :

ریج سورینگ ،ترمالینگ،هایک و فلای

سطح سایت :

متوسطه

ارتفاع از سطح دریا :


ارتفاع تیک آف از لند :

300

جهت پروازی سایت :

جنوب ،جنوب غرب

آدرس سایت :


سایت روی نقشه :


خلبانان محلی :


رکوردها :


آب و هوای سایت :